30. 12. 2013

Happy Birthday @MariamAstronaut !

Happy Birthday, Mariam! My friend with a big heart of Astronaut!
Good luck, health, success and fulfilled wishes (meet SP and Hook from ouat)!

Let her go for you

26. 12. 2013

Christmas gifts #2

Continued on the theme Christmas gifts
So, now, I want to show you what I found under the christmas tree. 

I got my first christmas gift on 21 December.
It was gift from @MariamAstronaut.
The drawing of Snow and Prince Charming from TV show - Once Upon a Time

And this all I found under our christmas tree... :3

Clothes
I was so happy from that scarf with Norwegian pattern and warm slippers.

That scarf with Norwegian pattern :3 Aww.. :3

Cosmetics and jewellery


Sweets :3
I got these five chocolates from my older brother. 
He (like all) knows me so well! :D

All sweets... okay, something already missed :D

And the best gift on the end... my wishful camera!!! Yay! :* :3
Canon EOS 1100 D

P.S. I saved my last gift (It will be a book, surely) on Epiphany. :-)
P.P.S. I got all things which I wanted on Christmas without a dream catcher. :-)
P.P.P.S. Nice rest of this year! :-)

25. 12. 2013

Christmas gifts #1

As you can see, this is the first article on the theme Christmas gifts.
And today's article is about it what I gave my family and my friend. 

For Hana
+ Set of colors with paintbrushes and palette

For Júlia

For Kathrin

For Martin

For Mum

For Dad
Minions!!! :3  

For my best friend 
For @MariamAstronaut


What did you donate your family/friends ? :-)

21. 12. 2013

18. 12. 2013

Christmas concert

So, today I'm at home, because yesterday I had Christmas concert
So, I took some time off - one day. It's a bit of a little, but better than nothing. 

Something little from yesterday:
I was at school like usually, but with the costume and gambado till 2pm. Then I had lunch in 
dad's work. Before 3pm, I had to walk almost through the whole town to The House of Culture. 
Of course, that I was late for 10 minutes, but my "colleagues" were late almost 45 minutes.
The concert started at 4:30pm. But we saw nothing from this concert, because we were 
on the end of program. But I can show you our performance.


15. 12. 2013

THE HOBBIT


            Hi, sweeties! How are you? I hope that well, because for 10 days there is Christmas! :)
I'm fine. Tonight I was in a cinema on The Hobbit with @MariamAstronaut. After her persuading
I finally went there, because it was her earlier celebration of her birthday. And it was worth it. It was so exciting movie and so so beautiful afternoon-evening. Thank you, darling. :)


6. 12. 2013

December is here


We will go to school for just 10 days and we will have holidays. We will wake up only 16 times and there will be Christmas. Yeah, December is here – St. Nicholas, snow, Christmas.

30. 11. 2013

What's the new? #2

The next part of "What's the new?".
Do you remember when my Dad made for me and my sister new bookcase?
Yes? No? Don't worry. Just now it looks more better with these books.

Before (30 June)                                                         After (30 November)
The box on the first shelf is my "strongbox". 
I save my money for trip to London and Paris. :-)


How did change your library for the last time?

What's the new? #1

Hi! So, what's the new?
Last month I won two giveaways. One win came soon, but the second one came just this week.
I won the second one on the blog which writes Suzzie. (Look at that, just now there is next great giveaway.) The win was packed so well - like you can see on the photos below. And what I won?
Nail Nico Chic and BB cream by Garnier (made in France)
And Suzzie added a few samples for me yet. Thanks! All this enjoyed me! :-)Oh and I forgot, maybe, maybe, I will do some GA for you, soon! :-)

23. 11. 2013

Books-Wishlist #2


1. Hood - Howard Pyle 
2. Rozum a cit - Jane Austen
3. Kam zmizla Aljaška - John Green
4. Nov - Stephenie Meyer
Úsvit - Stephenie Meyer
5. Iluze - Aprilynne Pike
Osud - Aprilynne Pike
6. A Walk to Remember - Nicholas Sparks
7. Najdlhšia cesta - Nicholas Sparks

16. 11. 2013

On My Christmas Wishlist #1Hello, sweeties! 

I know I wasn't here for a long time, circa one moth, but you know - that school. It isn't so difficult as I was thought, but I sometimes have a short time or I'm sometimes lazy. Well, I'm only man.
So, I'm back! I'm back and I hope I will be diligent more.

November is here, and Christmas mood is already almost here, too.
And If you want to make me happy, my wishes are here:

1. Hood by Howard Pyle
2. Dream catcher
3. Brush hair
4. Slippers
5. Sweater with Norwegian pattern
6. A scarf or a shawl (again with Norwegian pattern)
7. Chocolate 
8. Camera by Canon

What are your wishes?

23. 9. 2013

What happened this summer... :)

I know that October is already almost here, but it is the last farewell with sun, hot day, 
free time... with Summer. So... My Memories:


16. 9. 2013

T-shirt DIY

Would you like to make a gift for someone and please him? 
Or would you like to please yourself? 
Make a T-shirt according to your taste :)

(I made this T-shirt (with SP) for my friend Mary on her name-day.)

15. 9. 2013

Welcome September, School, or whatever

Welcome September! 
Hi, guys, (when some people are still here after two weeks of  my absence).
I'm sorry that I wasn't be for a long time here, but school is already here! 
Yeah! I already attend to secondary grammar school. It's so big, but after two weeks it is better.
Math teacher is fast enough, but he's nice. But biology teacher and PE teacher are a little strict. But it isn't already primary school, it's secondary grammar school.
So... I must study... or...


Have a nice day and see you tomorrow! :)

31. 8. 2013

A list of read books for summer holiday 2013

1. Šťastlivec - Nicholas Sparks - 310 strán
2. Pýcha a Predsudok - Jane Austen - 407 strán
3. Súmrak - Stephenie Meyer - 480 strán
4. Nov - Stephenie Meyer - 516 strán
5. Zatmenie - Stephenie Meyer - 591 strán
6. Úsvit - Stephenie Meyer - 736 strán
7. Návrat do letného domu Jude Deverauxová - 304 strán
8. Poklad - Douglas Preston & Lincoln Child - 150 strán
9. 10 libier navyše - Dick Francis - 150 strán
10. Predtým ako som ťa poznala - Jojo Moyes... - 343 strán
11. Krídla - Aprilynne Pike - 236 from 294 strán

Spolu: 4 223 strán

24. 8. 2013

My "little" joys from Prague :3

Except the photos, I had must to take something with me from Prague.
The admission tickets, postcards, but... 
What did make me happy?
 New Books 


23. 8. 2013

Beautiful day, but last word "Goodbye!" #3

The Swans, Swans, Swans, ...
A je tu posledný deň. Ten vždy musí prísť. Ale my si vždy odnesieme krásne zážitky so sebou.
A taký bol náš posledný deň v Prahe...
♥ Dopoludnia sme boli na Vítkove, kde sa nachádza Pamätník oslobodenia so sochou Jána Žižku. Tiež sme boli v Národnom múzeu, kde sme mohli vidieť laboratórium, v ktorom sa nachádzal Klement Gottwald (prvý komunistický prezident Česko-Slovenska) po smrti.
Po niekoľkých rokoch sa však začal rozpadať, takže po 9 rokoch bol spopolnený. 
Potom, po prehliadke Národného múzea, sme vyšli do veže, odkiaľ bol neuveriteľný pohľad
takmer na celučičkú Prahu.
Potom sme šli do centra Prahy.
Vyfotili sme sa pred Stavovským divadlom a pred Karlovou univerzitou.
Samozrejme, navštívili sme aj Staromestské námestie
a videli sme Týnsky chrám a Staromestský orloj v akcii.
So AWESOME
Potom sme znova "navštívili" Karlov most.
Postáli si, popozerali si tú nádheru a vyfotili sme sa.
A nakoniec sme boli pozrieť...
The Swans, Swans, Swans, ...


21. 8. 2013

A little further away from Praha #2

Na druhý deň sme opustili Prahu, ale len na jeden deň, a navštívili sme dva hrady v blízkom okolí.
Dopoludnie sme strávili na hrade Karlštejn.
Boli sme na prehliadke hradu a mohli sme vidieť
historické interiéry dvoch poschodí Cisárskeho paláca a spodné podlažia Mariánskej veže
s cenným nábytkom zo 14. až 19. storočia, Oblemen sieň,
Rytiersku sálu s kaplnkou svätého Mikuláša, Kráľovskú Sálu predkov, banket a audienčnú sieň, Karlovu spálňa s kaplnkou svätého Václava, renesančné interiéry dekanstva,
hradnú pokladnicu, pokladnicu a  bývalé hradské väzenie v prízemí Mariánskej veže. 

the historic interiors of two floors of the Imperial Palace and the lower floors of the Marian Tower with valuable furniture from the 14th - 19th century, Oblemen's Hall, 
Knight's Hall with the Chapel of St. Nicholas, Royal ancestral hall, banquet and Audience Hall, Charles bedrooms with the Chapel of St. Wenceslas, Renaissance interiors Deanery, 
Castle Treasury, Treasury and former castle prison in the ground floor of the Marian Tower. 

Popoludní sme navštívili Křivoklát.
Boli sme na prehliadke hradu s názvom - gotické paláce.
Základné prehliadka, vrátane horneho nádvoria a väčšiny interiérov horného hradu. Návšteva izby vždy s názvom strieborná, samozrejme, srdce Křivoklátu - kaplnka, sála a ryal knight.
Nakoniec vás sprievodca zavedie do hradných pivníc, najčastejšie používaných ako väzenie, 
a na prízemie Veľkej veže - do žalára.

Basic guided tour, including the upper courtyard, and most of the interiors of the upper castle. Visiting room always called silver, of course, heart Křivoklátu - chapel, hall and a royal knight. Finally guide takes you to the castle dungeons, most often used as a prison,
and the ground floor of the Great Tower - in the dungeon.


20. 8. 2013

Welcome to Prague! #1

 Môj druhý výlet do zahraničia, po Poľsku, bol výlet do Prahy.
Na tento výlet som šla s ockom a so sestrou. Cestovali sme vlakom celých 12 hodín, ale skoro celú cestu sme prespali. Preto bol náš prvý deň v Prahe trošku náročný, ale úžasný.
Keď sme vystúpili z vlaku na hlavnej stanici v Prahe a vošli dnu do stanice, bolo tam milé prekvapenie. V strede stanice stál klavír a nejaký neznámy chlapec na ňom hral. Bolo to vážne vzrušujúce a ja som mala zimomriavky po celom tele. Samozrejme, ten chlapec bol veľmi pekný. :D
Potom sme šli na ubytovňu vybaliť si veci a náš deň v Prahe mohol naplno začať...
Na obed sme boli  na Vyšehrade, čo je historická pevnosť na skale na pravom brehu rieky Vltava. Videli sme Kostol svätého Petra a Pavla, do ktorého sme nevošli, pretože sa práve konal pohreb, no boli sme sa pozrieť na cintorín vedľa kostola, kde sú pochovaní slávni českí a slovenskí ľudia ako Karel Čapek, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, atď..
Potom sme boli pod hradbami Vyšehradu, a to v Kasematách a v Gorlici. Kasematy sú podzemné chodby vedúce do Gorlice, kde sa nachádzajú pravé sochy z Karlovho mosta.
Keď sme odišli z Vyšehradu, prechádzali sme popri Kostole svätej Ľudmily a zastavili sme sa tam na chvíľku. V tomto kostole som si kúpila záložku do knihy, na ktorej je napísané:
Modlitby nemění svět.
Modlitby však mění lidi a lidé mění svět.
Albert Schweitzer
Potom sme malý "menší" obed v reštaurácii U Homera. Áno, u Homera Simpsona. :D
Poobede sme boli na Petříne.
Videli sme Petřínsku rozhľadňu a boli sme v Zrkadlovom bludisku na Petříne.
V zrkadlovom bludisku sa dokopy nachádzalo 35 obyčajných a 15 skresľujúcich zrkadiel.
 Potom sme šli do Pražského hradu na svätú omšu, do Kostola svätého Víta.
Po omši sme sa šli pozriež do Zlatej uličky,
v ktorej sa nachádza veľa pekný farebných domčekov.
Postupne sa stmievalo, a tak sme si ešte pozreli ako vyzerá Praha v noci. :) A Orloj. :)
So BEAUTIFUL


Prvá fotka, ktorú som urobila hneď, ako som vystúpila z vlaku
PRAHA hlavní nádraží

7. 8. 2013

One day spent with @MariamAstronaut

Včera, 7. augusta 2013, som bola navštíviť moju najlepšiu kamarátku, Majku. :)
Najskôr sa jej chcem poďakovať. Ďakujeeeeeeem, Maji, :) že si ma pozvala a že som mohla stráviť krásny deň so slnkom, s gitarou a s tebou. Vďaka. :)

Majka ma ráno pekne počkala pri vlaku, odprevadila ma k nej domov, a potom sme sa vybrali
na Hrabovský vrch. Výhľad stál za to, aj keď sme, bohužiaľ, nevideli Tatry. Že, Maji? :D
Potom sme sa vybrali hľadať lesnú studničku, ktorú sme však nenašli. Báli sme sa totiž diviakov, pretože niekto (ja) o nich začal hovoriť. :D
Keď sme sa vrátili, Majka mi pekne zahrala na gitare. Veľmi pekne. :) Potom sme mali obed, "navštívili" jej psíka Darena a potom sme sa fotili. Teda ja som fotila a Majka s gitarou bola môj model. Fotky môžete vidieť ďalej v článku. :)
Bol to veľmi krásny deň. :)


31. 7. 2013

What do you do when is sooooooooo hot, really so hot outside?

...sun is shining on us and we must take advantage it... :)
Make a books place or place on sunbathing. And catch vitamin D. ... and looking around...  


.... on that beauty from God :)And especially we must keep drinking regime. 

See ya! :)